İlginç Yunan Mitolojisi Yaratıkları

Ancient Greece scene. Black figure pottery. Ancient Greek mythology. Centaur, people, gods of an Olympus. Classical Ancient Greek style
0 3.288

Kerberos

Kerberos, Hades’in yöneticisi olduğu ve ölülerin bulunduğu yeraltı diyarının kapısında bekçilik yapan üç başlı köpektir. Kuyruğu yılan, sırtında sayısız yılan başı bulunan ısırıkları zehirli bu köpek, Herkül’ün 12 görevinde yer alır ve sonuncu görevidir. Yarı kadın, yarı yılan Ekhidna ile dev Typhon’un oğludur. Dev zincirlerle bağlı bu köpeğin görevi, yer altına giren ölülerin tekrar yeryüzüne çıkmasını önlemektir. Kerberos, Yunan mitolojisinde yalnızca üç kez yenilmiştir: son görevi kendisini yakalamak olan Herkül tarafından; Orpheus’un müzik yeteneğiyle uyutularak; Hermes’in Lethe Irmağı’ndan aldığı suyla uyutularak.

Sirenler

Sirenler, Sirenium Scopli ismindeki bir adada yaşadıklarına inanılan deniz yaratıklarıdır. Bazı öykülerde Cape Pelorum, Anthemusa, Sirenus adaları, Capreae gibi isimler geçse de yaşadıkları yere dair tüm tasvirlerde yüksek uçurumlar ve kayalıklar vardır. Kendilerini deniz kızlarından ayıran özellikleri olan iki kuyruklarıyla sirenler, efsanelere göre söyledikleri şarkılarla denizcileri büyüleyip tuzağa düşürürler. Achelous’un kızları olarak betimlenseler de sayları ve kimlikleri belirsizdir. Homeros bir sayı belirtmezken bazıları Aglaopheme, Ceysi ve Thelxiepeio benzeri isimlerden bahseder. Kimilerine göreyse sirenler, genç Persephone’nin oyun arkadaşlarıdır.

Hidra

Hidra, Argolis antik şehrinde, Lerna bataklıklarında yaşayan çok başlı bir canavarın ismidir. Babası Typhon ve annesi canavarların tanrıçası Ehidna (bazı kaynaklarda annesi Styx) olan Hidra’nın Lerna gölündeki yuvası, ölümden sonraki dünya ile insanların dünyası arasındaki kapının tam ağzında yer almakta olup Hidra ise bu kapının bekçiliği görevini üstlenmekteydi. Hidra’nın öldürülmesinin çok zor olmasının sebebi kesilen her bir başın yerine iki tanesinin çıkmasıydı. Aynı zamanda Hidra’nın nefesi bir insanı öldürecek kadar zehirliydi. Bu canavarın öldürülmesi Herkül’ün on iki görevi arasında 2. sırada yer alan vazifedir. Herkül bu canavar ile karşılaşmadan önce bataklık içerisindeki zehirli gaz ve dumanlarla kaplı Hidra yuvasının girişinde, ağzını ve yüzünü bir örtü ile örterek kendini korumuştur. Canavar ile karşılaşıp savaşmaya başlayan Herkül bir süre sonra, kestiği kafaların yerine devamlı yenilerinin çıktığını görünce aslında boşuna savaşıp yorulduğunun fark etmiş ve tam umutsuzluğa kapılmaya başladığı anda yardımına İolaus yetişir. O anda İolaus, Athena’nın da yardımıyla canavarın kesilen başlarının bir daha çıkmaması için boyunlarının meşale ile yakılmasını akıl eder ve hemen orada yaktığı meşaleyi Herkül’e uzatır. Bu meşale sayesinde kestiği başların yerini dağlayarak canavarı öldürmeyi başaran Herkül, Hidra’nın kestiği başlarından birini bir kesede saklayarak onun zehirli kanını daha sonraki görevlerinde oklarında kullanmış; böylece bu okların açtığı yaraların kapanmaz bir hale gelmesini sağlamıştır.

Sfenks

Sfenks, yıkım ve kötü şansı temsil eden benzersiz bir şeytandır. Resimler ve kabartmalarda dik oturan sfenks; bir kadının suretine, bir aslanın vücuduna, yılan kuyruğuna, kuş kanadına ve keskin pençelere sahiptir. Hera ya da Ares, Sfenks’e Thebes’in dışına oturtarak gelip geçenlere bilmece sormasını emreder. Sfenks de emre uyarak insanlara bilmeceler soruyor, bilemeyenleri boğuyor ya da yiyordu. Bir gün Sfenks’in karşısına Oidipus çıktı. Sfenks, ona “Hangi varlık sabah dört ayak üstünde, öğlen iki ayak üstünde ve akşam üç ayak üstünde yürür?” bilmecesini sordu. Oidipus biraz düşündükten sonra “İnsan” cevabını verdi “Çünkü insan bebekliğinde ellerini de ayak gibi kullanarak dört ayak üzerinde emekler, yetişkin halinde iki ayak üzerinde yürür ama yaşlandığında yürüyebilmek için bir de baston kullanır yani üç ayaklı olur.”. İlk kez bir bilmecesi bilinen sfenks, yenilgiyi kaldıramaz ve kendisini yüksek bir kayalıktan atar. Başka bir versiyonda ise Sfenks’in hırsına mağlup olarak kendisini yiyip öldürdüğü söylenir.

Satir

Satirler, yarı insan ve yarı keçi bedenine sahip; ormanda ve kırlarda yaşamlarını sürdüren yaratıklardır. Satirleri tasvir eden eserlerde ortak özellik, keçi boynuzlu, sivri ve uzun kulaklı, atınkine benzeyen uzun kuyruklu yaratıklardır. Satirler çoğunlukla da ellerindeki flüt ve ardından koştukları nemfler ve mainadlar ile birlikte tasvir edilir. Şarap tanrısı Dionysos ile birlikte şarap içerler, kırlarda dans ederler. Dişi satirlere ise satires denir.

Nemf

Nemf, aynı zamanda peri ya da su perisi olarak da adlandırılır. Denizi dolduran, sayısız çokluktaki bu dişi periler tanrısal varlıklardır. Ölümsüz olmamalarına karşın tanrılar gibi ambrosia ile beslendiklerinden çok uzun yıllar yaşarlar ve hep genç ve güzel kalırlar.  Çok sayıda nemf türü vardır ve bunlar yaşadıkları yerlere göre ayrı adlar alırlar. Oreadlar dağlarda, Naiadlar akarsularda, Dryadlar meşe ağaçlarında, limnadeslar göllerde, crinaealar çeşmelerde, pegaeaeler kaynaklarda, potameidesler nehirlerde, elionomaeler bataklıklarda yaşarlar. Oreadlar ve Dryadlar doğanın bir parçası oldukları için satirler bu nemflerin hayranıdır.

Mitlerde de sürekli olarak Nemflerin güzelliklerine vurgu yapılır. Nemflerin güzelliği o kadar gerçek dışı boyuttadır ki görenler bunun mümkün olabileceğine inanamaz. Bu efsanevi yaratıklar birçok hikâyeye konu olmuşlardır. Kimi zaman güzel ve çekici görünümleri yüzünden insanlar tarafından zarar görmüşler, kimi zaman ise bu güzelliklerini kullanarak insanları tuzaklarına çekmişlerdir. 

 

Melisa YILDIZ

 

Kaynak: 

Vikipedi – Nemf

Alternatif Dünyam – Nemf (Su Perisi) Nedir?

Vikipedi – Satir

Vikipedi – Sfenks

Vikipedi – Hidra (efsanevi yaratık)

Vikipedi – Siren

Vikipedi – Kerberos

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.