POPÜLER KÜLTÜR

Popüler kültür, hayatımızı ne denli etkiliyor? Giyim kuşam, ilgi alanları, düşünce tarzları neye göre şekilleniyor? Günümüzde insanlar, güncel olan ne ise ona yönelmekte. Bu yönelimlerle…

AYNADAKİ SİZ

Aynada gördüğünüz siz kimsiniz? Tanıyor musunuz onu? Nasıl tanımlarsınız? İyi -kötü? Ya da insanlar durumlar karşısında mı iyi-kötü olurlar? Yoksa genel tutumlarından mı yola çıkarak bi…

Marcus Aurelius

MS 2 yy.’da Roma İmparatorluğunun hem şehir hem de İmparatorluk olarak nüfusu kozmopolit bir yapıdadır. Bu nedenle çoğu İmparator ve ailesinin kökenlerinin taşralı olduğu açıktır.…

TALİBAN’IN TARİHÇESİ

Yazımıza başlamadan önce “Taliban” kelimesinin anlamına bakalım. “Talib” Türkçe anlamıyla “öğrenci” demek iken “Taliban” ise “öğrenciler” demektir. Afganistan’ın son 25 yıllık dönemine…

PERSPEKTİF

Hayatta birçoğumuz kendimizi bazı kalıpların içine sokarak kafeste yaşamaya itiyoruz. Yemimizi suyumuzu önümüzde hazır buluyor ama özgürlüğümüzü başkalarının eline teslim ediyoruz. Bunun…

Kendinin Farkında Olamamak

Bu yazıya sizlere omuzlarımın ağırlığını bırakarak başlıyorum.. Sizlerde kendi omuzunuzdaki ağırlıkları bırakarak okuyun… (: Bir çoğumuz sürüklendiğimiz yaşantımız içinde gerek bastırılma…

İstenç ve İrade

İnsan istenciyle var olur. Birey yaşam sınavını yerine getirirken bir taraftan hayatın onlara dayattığı bazı temel gereksinimleri uygulamaya iten dış etkenleri çıkardığımızda daha özgür bir…

ARANILMASI GEREKEN ~BULUNULAMAYAN

Bazen gelen geldiği gibi bitiren bitirdiği gibi sıkan sıktığı gibi boğan boğduğu gibi de giden bir duygu vardır. Buna psikologlar depresyon, halktan kişiler bunalım derler. Ben ise…

Nerede O Eski Mutlu Bayramlar?

Bayram kelime anlamı olarak "sevinçli ve kutlu gün" anlamına gelmektedir. Bayram, toplumun belirli bir dönemde ortaklaşa kutladığı, özel anlam ve önemi olan dini, kültürel veya ulusal bir…

Pejmürde

Korkma kaybetmezsin aklını bulursun çekmecede Yolda yürürken kaldırımda bulursun bugünlerde Eski günlerdeki gibi oynarız saklambaç, elim sende Yine bisiklete biner, yine giyiniriz…

Dayatılan Güzellik Algıları

Güzellik algıları toplumda yaygın olarak kabul edilen ve benimsenen fikirlerdir. Bu algılar, toplumun belirli bir zaman diliminde veya bölgesinde geçerli olan moda, estetik ve ideal…

Eskisi Gibi Değil

Toplar mıydık şekerleri, koklar mıydık şakayıkları? Bayramlıklarımızı giyip, yürür müydük yolları? Harçlıklarımızı toplayıp, alır mıydık oyuncakları? Eskisi gibi olsaydı ailemiz, özler…

Asıl Bayram Sevdiklerimizmiş

Sevgiyi, dostluğu, mutluluğu, hoşgörüyü ve soframızı paylaştığımız o güzel bayram yeniden geldi. Fakat bu sefersadece güzel duyguları paylaşmıyoruz. Acıyı, hüznü, kederi, eksik kalan…