Tarama Kategorisi

LENS Akademi

Mavi Vatan

Öncelikle yazıya Mavi Vatan kavramının ne olduğunu anlatmakla başlayabiliriz. Bunun için en doğru yolun bu kavramın isim babası olan Cem Gürdeniz’in 2013 yılındaki Aydınlık gazetesindeki…

Küreselleşme ve Türkiye

Küreselleşme, bir ideolojinin, kültürün ya da bir ürünün tüm dünyaya yayılmasıdır. Ya da farklı bir anlatımla; tüm toplumların ekonomik, siyasi, sosyal, ya da kültürel anlamda birbirleri…