Tarama Kategorisi

LENS Akademi

Küreselleşme ve Türkiye

Küreselleşme, bir ideolojinin, kültürün ya da bir ürünün tüm dünyaya yayılmasıdır. Ya da farklı bir anlatımla; tüm toplumların ekonomik, siyasi, sosyal, ya da kültürel anlamda birbirleri…

İkinci Dünya Savaşı

Savaşın Sebepleri İkinci Dünya savaşının ortaya çıkmasında Birinci Dünya Savaşının yaşanmış olmasının önemli bir etkisi vardır. Birinci Dünya Savaşında yenilen devletlere ağır yaptırımlar…