Tarih

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

“Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurmaktır.” "Mustafa Kemal ATATÜRK" Bir devletin varlığını iddia edebilmesi için üç temel unsura ihtiyacı vardır; toprak…

Marcus Aurelius

MS 2 yy.’da Roma İmparatorluğunun hem şehir hem de İmparatorluk olarak nüfusu kozmopolit bir yapıdadır. Bu nedenle çoğu İmparator ve ailesinin kökenlerinin taşralı olduğu açıktır. Tanrı’nın ona bahşettiği yaşam süresi boyunca düşüncelerini…

TALİBAN’IN TARİHÇESİ

Yazımıza başlamadan önce “Taliban” kelimesinin anlamına bakalım. “Talib” Türkçe anlamıyla “öğrenci” demek iken “Taliban” ise “öğrenciler” demektir. Afganistan’ın son 25 yıllık dönemine damga vuran Taliban Örgütü’nün kuruluşu ise 90’lı…

Anadolu’da Antik Roma ve Helen Sikkeleri

Akdeniz coğrafyasına yayılmış olan kent-devletleri (poleis) ve koloniler (apoikiai) Roma İmparatorluğu’nun boyunduruğuna girdiklerinde de yüzyıllardır devam ettirdikleri sikke basım geleneklerini durdurmamışlardır. Roma İmparatorluğunun…

Doğu Roma ve Din

Roma’nın Paganlıktan Hıristiyanlığa geçişi Roma Anadolu’yu nüfuzu altına aldığından itibaren çok çeşitli milletlerin, dinlerin ve düşüncelerin etkisi altında kalarak yüzyıllara uzanan bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşümler askeri, siyasal,…

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE PROLETARYA VE BURJUVA

Türkiye, günümüzde Patrimonyal devlet geleneğinin devam etmesi bağlamında bir özgünlük elde etmiştir. Bu özgünlük, kişinin sermaye birikimi yapmasına engel olmuş proleter kesimin gelişmesine ve girişimci şahsiyetlerin ortaya çıkmasına…

KÖPEK MEZARLIĞI: HAYIRSIZADA

Dünya’nın neredeyse her yerinde sokak hayvanları özellikle de sokak köpekleri kuşkusuz ki sokakların ayrılmaz bir parçası, halkın baki dostudur. Bu durum yüzyıllardır böyle gelip gidiyordu, sokaklarda yaşayan köpekler kendi yaşam alanlarında…

STRUMA OLAYI

    Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Alman Nazizm’inin yayılması ile birlikte 1933 yılında Yahudilerin haklarının azaltılması ile dünya adım adım felakete sürükleniyordu. Sonunda Nazi hükûmetinin kuduz bir köpek gibi eline geçirebildiği bütün…

 Balkanlar Yarımadası   

  Balkanlar, toplam 11 ülkeyi içinde barındıran, Avrupa kıtasının güneydoğusunda, Anadolu’nun batısında yer alan coğrafi ve kültürel bir bölgedir.      Balkanlar tarih boyunca hep göz önünde bulunan bir öneme sahipti. “Pax Romana” (Roma…

Cumhuriyet Otobüsü

“Çocuklarınızı padişahçı değil, milliyetçi yetiştiriniz.” “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.”…

Kılıçlı Deli: Enver Paşa Kimdir?

İttihat ve Terakki kırk deliden oluşmuş bir kurumdur. Talat akıllı delidir, Hüseyin Cahit kalemli delidir, Kara Kemal hesap delisidir, Ziya Gökalp kitaplı delidir, Enver kılıçlı delidir, ben konuşan deliyim, Yakup Cemil ise zır delidir.…

Azman Dede’nin Dilinden Dev Ruhlu Çocuklar

Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihi şan ve şerefle bezenmiş birçok hikâyeye sahiptir. Söz konusu durum herkes tarafından kabul edilir, fakat tüm bu şan ve şerefin yanında acımızı yükselten yeri geldiğinde bizi ağlatan birçok olay da vardır.…

İçinizi Burkacak Bir Aşk Hikâyesi: Ali ve Nino

Kurban Said adındaki Azerbaycanlı bir yazar tarafından kaleme alınan bu hikâye 1937 yılında Viyana’da yayımlandığında o kadar çok beğenilmiş ki, Romeo ve Juliet, Rüzgâr Gibi Geçti, Doktor Jivago gibi aşk temalı romanlarla kıyaslanmıştır. Eser…

Kanlı Kontes: Elizabeth Bathory

Kanlı Kontes olarak bilinen Elizabeth Bathory, en ünlü kadın seri katiller listesinde en üst sıralarda yer almaktadır. Macaristan’nın en köklü ve zengin ailelerinden birinde, 7 Ağustos 1560 yılında doğmuştur. Ani öfke nöbetleriyle boğuştuğu bir…

Nükleer Facia: Çernobil 1986

Gece yarısı olacaklardan habersiz sabah mutlu bir şekilde işe gittiğinizi düşünün. Arkadaşlarınız, aileniz, gittiğiniz market... En önemlisi soluduğunuz nefes. Bir anda hepsi bir felakete dönüşse ne yapardınız?  Gelin bu konuya yakından…

“Sen köşeyi dönmek mi istiyorsun?”

Köşeyi dönmek deyimi TDK ‘ye göre “hiçbir çaba göstermeden kısa sürede zengin olmak” ya da “kısa yoldan ve büyük emek harcamadan sosyal ve ekonomik güç edinmek” anlamı taşır. Bana kalırsa sadece dilimizde böyle bir deyimin bulunması bile…

Balfour Deklarasyonu

Birinci dünya savaşı sırasında İngiltere “Kanal” ve devamında “Suriye-Filistin” cephelerinde Osmanlı’yı yenilgiye uğrattıktan sonra, Filistin, Kudüs, Beyrut ve Şam’ı işgal etmiştir. 1917 yılında bu yaşanılan işgallere paralel olarak, Britanya…

Amişler Ve Amişlerin Osmanlı Macerası

Çağımızın çok gerisinde ilkel yaşam şartlarını benimseyen, hayatımızın her alanında bize kolaylık sağlayan makineleri, hatta elektriği dahi kullanmayan, mum ile aydınlanan, at arabası ile yük taşıyan, elde çamaşır yıkayan, çok katı kuralları…

Kafkas Cephesi; Sarıkamış Harekâtı

                                      Sarıkamış Harekatı, 1.Dünya Savaşı’nda Kafkasya Cephesi’nde gerçekleşen bir harekattır. Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu arasında 22 Aralık ve 6 Ocak 1915 arasında gerçekleşen ve Osmanlı…

Ressam Enver Paşa

Harbiye Nazırı Enver Paşa, kimine göre hürriyet kahramanı, kimine göre Osmanlının yıkılmasına harç atmış basiretsiz bir komutan, kimisi için korkak, kimisi için mitralyöze yalın kılıç saldıran Şehidi Ala, bu yazıyı okuyanlar için ise Ressam…

Talebenin Mumu Bizim Feneri Söndürdü

TALEBENİN MUMU BİZİM FENERİ SÖNDÜRDÜ 1818 senesinde Fatih’te medrese öğrencisinin bir mum alamaması üzerine, gariban bakkalı dövüp başlattıkları ve sonunda Şeyhülislam’ın makamından azledilmesine sebep olan; II. Mahmud döneminde…