Küresel Isınma Ne mi?

0 910

Deniz suyu seviyesi yükselmesi, kutuplardaki buzulların erimesi, toprak kayıpları artışı, kasırga ve sellerin artması, işte bu olayların nedenleri nedir diye sorduğumuzda karşımıza çıkan ve son zamanlarda kendisinden sıkça bahsettiren bir gerçek ile karşı karşıyayız; küresel ısınma. Peki, bu küresel ısınma ne mi? Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosferde salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda da dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. Günümüzde ihtisas sahibi insanlar küresel ısınma konusunda hemfikirdirler. Küresel İklim Değişikliği (KİD) insani endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir. Bu iklim değişiklikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu artışta sera gazlarının etkisiyle küresel ısınmanın dünya üzerindeki etkisini daha belirgin kılmaktadır. Sera gazları; Dünya’nın yaklaşık 32°C daha sıcak olmasına neden olur. Bu gazların Dünya’nın ısınmasına olan katkıları, atmosferdeki miktarlarına ve kızılötesi ışığı soğurmadaki etkinliklerine göre değişir. Atmosferdeki en etkili sera gazı sudur. Ayrıca karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve ozon (O3) gazları da sera etkisine önemli katkıda bulunur. Sanayi Devriminden sonra, 20. yüzyılın başlarında ve en önemlisi 1970’lerin sonlarından bu yana, atmosfere fosil yakıt salınımında büyük bir artış yaşanmıştır. Dahası nüfus artışı ve buna bağlı enerji tüketimi, fabrikaların çoğalması, toprak kullanımı, uluslararası ticaret ve ulaşım gibi diğer insan aktivitelerindeki artış ile sanayinin gelişmesidir. Bu değişim, gelişim ve artışın sonrasında sera gazlarından olan karbondioksit ve metan gazları artmış ve dünyanın doğal akışına sekte vurarak birçok küresel ısınma sonuçları ile karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Küresel ısınmanın sonuçlarını sıralayacak olursak; Buzulların erimesi, yağmur miktarındaki sağanak şeklinde yağışlarda artış, denizlerin su düzeyinde yükselme, fırtına ve sel hasarlarının artması, tundraların erimesi, buharlaşma miktarında artış ve kuraklıktır. 

 Kaynakça:

Hürriyet.com.tr

Gençbilim.tübütak.com.tr

Enerjiportalı.com

Ömer Tayyip GÜNEŞ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.